+49 2645 9527-0
PL

Cele zrównoważonego rozwoju

Sustainable Development Goals

Die 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen.

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy Nölken obejmuje cele zarówno krótkoterminowe, zaplanowane na rok, jak i długoterminowe, które zamierzamy osiągnąć do 2030 r. i które są na bieżąco ustalane.

Cele dotyczą trzech obszarów działania: produktów, środowiska i ludzi, przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (SDGs = Sustainable Development Goals ).

Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz założenia United Nations Global Compacts (UNGC) stanowią fundament naszej strategii zrównoważonego rozwoju.

Unsere Sustainable Development Goals im Bereich Produkte

Cel strategiczny

 • Promowanie odpowiedzialnej konsumpcji poprzez rozwój asortymentu produktów przyjaznych dla środowiska
 • Roczna sprzedaż produktów z oznakowaniem ekologicznym na poziomie co najmniej 30%

Stan na 2021r.

 • 12,6 % sprzedaż produktów przyjaznych środowisku
 • 34,5 % sprzedaż produktów z oznakowaniem ekologicznym
 • Do 2030 r. cały asortyment będzie pochodził ze zrównoważonej i/lub certyfikowanej produkcji.
 • 100 % certyfikowanych przez MB pochodnych oleju (z ziaren) palmowego
 • Wykonanie analizy stanu faktycznego w 2022 r.
 • Zrównoważone i przejrzyste gospodarowanie surowcami naturalnymi
 • Wdrożenie należytej staranności w łańcuchu dostaw
 • Uwrażliwienie interesariuszy na zrównoważony rozwój
 • Analiza hotspotów surowców naturalnych
 • Rozszerzenie listy kryteriów o zrównoważony rozwój planowany na 2022 r.
 • 30 udokumentowanych spotkań z dostawcami
 • Analiza stanu obecnego dostawców przy pomocy systemów QM i / lub UM, zaplanowana na 2022 r.
 • Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz myślenia o obiegu zamkniętym
 • 98 % zakupionej folii opakowaniowej nadaje się do recyklingu
 • 16,6 % opakowań z tworzywa PCR

Nasze cele zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do środowiska

Cel strategiczny

 • Ukierunkowanie produkcji zgodnie ze standardami ekologii
 • Stworzenie bazy danych

Stan na 2021r.

 • Wdrożenie raportowania o odpadach w zakładzie produkcyjnym w Nowogrodźcu
 • Redukcja zużycia energii
 • Obliczenie CCF, Redukcja i zrównoważenie emisji CO2
 • Wymiana standardowo napędzanych wózków widłowych na wózki elektryczne do 2023 r.
 • Doradztwo energetyczne zaplanowane na 2022 r.
 • Wdrożenie CCF dla Windhagen i Polski
 • Zastąpienie wózka widłowego na gaz modelem elektrycznym
 • Neutralność klimatyczna dzięki projektom ochrony klimatu
 • Konwersja na energię odnawialną
 • Hala produkcyjna IN6 wyposażona w system fotowoltaiczny, instalację systemu fotowoltaicznego dla zakładu produkcyjnego IN8 zaplanowano na 2022 r.
 • Unowocześnienie oświetlenia: inteligentne oświetlenie i LED
 • Instalacja 7 stacji ładowania

Nasze cele zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do człowieka

Cel strategiczny

 • Redukcja wypadków przy pracy do 0 %
 • Wsparcie pracowników w kwestii dbałości o zdrowie

Stan na 2021r.

 • Wzmocnione środki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • 2 szkolenia rocznie w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Przyjęcie co najmniej 4 praktykantów rocznie
 • Wprowadzenie procedury składania skarg
 • Oferta 2 szkoleń w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Praktyki dla 4 osób
 • Stworzenie w zakładzie atmosfery zaufania i szacunku
 • Promowanie zarządzania pomysłami
 • Wybór osoby godnej zaufania
Copyright 2024. All Rights Reserved.
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close