+49 2645 9527-0
PL

Cele zrównoważonego rozwoju

Sustainable Development Goals

Die 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen.

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy Nölken obejmuje cele zarówno krótkoterminowe, zaplanowane na rok, jak i długoterminowe, które zamierzamy osiągnąć do 2030 r. i które są na bieżąco ustalane.

Cele dotyczą trzech obszarów działania: produktów, środowiska i ludzi, przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (SDGs = Sustainable Development Goals ).

Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz założenia United Nations Global Compacts (UNGC) stanowią fundament naszej strategii zrównoważonego rozwoju.

Unsere Sustainable Development Goals im Bereich Produkte

Cel strategiczny

 • Promowanie odpowiedzialnej konsumpcji poprzez rozwój asortymentu produktów przyjaznych dla środowiska
 • Roczna sprzedaż produktów z oznakowaniem ekologicznym na poziomie co najmniej 30%

Stan na 2021r.

 • 12,6 % sprzedaż produktów przyjaznych środowisku
 • 34,5 % sprzedaż produktów z oznakowaniem ekologicznym
 • Do 2030 r. cały asortyment będzie pochodził ze zrównoważonej i/lub certyfikowanej produkcji.
 • 100 % certyfikowanych przez MB pochodnych oleju (z ziaren) palmowego
 • Wykonanie analizy stanu faktycznego w 2022 r.
 • Zrównoważone i przejrzyste gospodarowanie surowcami naturalnymi
 • Wdrożenie należytej staranności w łańcuchu dostaw
 • Uwrażliwienie interesariuszy na zrównoważony rozwój
 • Analiza hotspotów surowców naturalnych
 • Rozszerzenie listy kryteriów o zrównoważony rozwój planowany na 2022 r.
 • 30 udokumentowanych spotkań z dostawcami
 • Analiza stanu obecnego dostawców przy pomocy systemów QM i / lub UM, zaplanowana na 2022 r.
 • Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz myślenia o obiegu zamkniętym
 • 98 % zakupionej folii opakowaniowej nadaje się do recyklingu
 • 16,6 % opakowań z tworzywa PCR

Nasze cele zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do środowiska

Cel strategiczny

 • Ukierunkowanie produkcji zgodnie ze standardami ekologii
 • Stworzenie bazy danych

Stan na 2021r.

 • Wdrożenie raportowania o odpadach w zakładzie produkcyjnym w Nowogrodźcu
 • Redukcja zużycia energii
 • Obliczenie CCF, Redukcja i zrównoważenie emisji CO2
 • Wymiana standardowo napędzanych wózków widłowych na wózki elektryczne do 2023 r.
 • Doradztwo energetyczne zaplanowane na 2022 r.
 • Wdrożenie CCF dla Windhagen i Polski
 • Zastąpienie wózka widłowego na gaz modelem elektrycznym
 • Neutralność klimatyczna dzięki projektom ochrony klimatu
 • Konwersja na energię odnawialną
 • Hala produkcyjna IN6 wyposażona w system fotowoltaiczny, instalację systemu fotowoltaicznego dla zakładu produkcyjnego IN8 zaplanowano na 2022 r.
 • Unowocześnienie oświetlenia: inteligentne oświetlenie i LED
 • Instalacja 7 stacji ładowania

Nasze cele zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do człowieka

Cel strategiczny

 • Redukcja wypadków przy pracy do 0 %
 • Wsparcie pracowników w kwestii dbałości o zdrowie

Stan na 2021r.

 • Wzmocnione środki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • 2 szkolenia rocznie w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Przyjęcie co najmniej 4 praktykantów rocznie
 • Wprowadzenie procedury składania skarg
 • Oferta 2 szkoleń w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Praktyki dla 4 osób
 • Stworzenie w zakładzie atmosfery zaufania i szacunku
 • Promowanie zarządzania pomysłami
 • Wybór osoby godnej zaufania
Copyright 2022. All Rights Reserved.
Datenschutzeinstellungen

Cookie-Hinweis: Wir setzen auf unserer Website Cookies ein. Einige von ihnen sind erforderlich, während andere uns helfen unser Onlineangebot zu verbessern. Sie können alle Cookies über den Button “Alle akzeptieren” zustimmen, oder Ihre eigene Auswahl vornehmen und diese mit dem Button “Auswahl akzeptieren” speichern.

Erforderliche Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.

Komfort-Cookies ermöglichen einer Webseite sich an Informationen zu erinnern, die die Art beeinflussen, wie sich eine Webseite verhält oder aussieht, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region in der Sie sich befinden.

Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close