+49 2645 9527-0
PL

Wspólne dążenie do celu

Wspólne dążenie do zrównoważonego rozwoju

Nölken jest członkiem liczących się stowarzyszeń i uczestniczy w inicjatywach, które pośrednio lub bezpośrednio są związane z istotnymi kwestiami zrównoważonego rozwoju, dzięki czemu jego pozycja plasuje się dosyć wysoko. Wspierane stowarzyszenia i inicjatywy mają fundamentalne znaczenie dla naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój, dotyczą one przede wszystkim włóknin, higieny osobistej i kosmetyków, substancji chemicznych, oleju palmowego, ochrony klimatu i sprawozdawczości CSR.

Stowarzyszenia te reprezentują nasze interesy w dziedzinie polityki i ustawodawstwa. Zachowanie niezależności ma dla nas przy tym fundamentalne znaczenie. Ograniczamy się tylko do płacenia składek członkowskich w wymienionych organizacjach, nie przekazujemy darowizn politykom i partiom.

European Disposables and Nonwovens Association

European Disposables and Nonwovens Association (edana) to międzynarodowe stowarzyszenie producentów włóknin i produktów pochodnych. Celem stowarzyszenia jest aktywne rozpowszechnianie informacji i otwarty dialog z członkami. Bierzemy udział w opracowywaniu standardów branżowych, w szczególności w grupach roboczych ds. mokrych chusteczek (Wet Wipes), chłonnych produktów higienicznych (Absorbent Hygiene Products), gospodarki o obiegu zamkniętym dla osób i opieki zdrowotnej (Circular Economy for Personal & Healthcare), jak również zrównoważonego rozwoju w zakresie opieki osobistej i zdrowotnej (Sustainability for Personal & Healthcare). Jesteśmy zaangażowani w opracowywanie standardów branżowych, np. dotyczących oznakowań ekologicznych oraz ustawodawstwa UE w sprawie nawilżanych chusteczek z wiskozy.

Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. (Stowarzyszenie Branżowe ds. Higieny Osobistej i Detergentów)

Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V.

Jako producent środków pielęgnacyjnych i czyszczących jesteśmy członkiem stowarzyszenia  o nazwie Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V. (IKW). IKW wspiera swoich członków poprzez doradztwo i pomoc w działalności przedsiębiorczej, a tym samym promuje ich rozwój gospodarczy. Wykorzystujemy tę platformę jako pierwsze źródło informacji o krajowych i europejskich zmianach legislacyjnych w branży kosmetycznej.

Verband der Chemischen Industrie e.V. (Związek Przemysłu Chemicznego)

Verband der Chemischen Industrie e.V.

Verband der Chemischen Industrie e. V. (VCI) reprezentuje interesy branży chemicznej w dziedzinie polityki, gospodarki, nauki i mediów. Nölken wykorzystuje członkostwo w VCI, aby odpowiednio wcześnie uzyskać informacje na tematy związane z REACH, polityką energetyczną i klimatyczną, badaniami i innowacjami oraz zrównoważonym rozwojem w przemyśle chemicznym.

Forum Nachhaltiges Palmöl e.V. (Forum na rzecz zrównoważonego oleju palmowego)

Forum Nachhaltiges Palmöl e.V.

Forum Nachhaltiges Palmöl e. V. (FONAP) postawiło sobie za cel udostępnienie w 100% certyfikowanego oleju palmowego w regionie DACH. We współpracy z przedstawicielami branży przemysłowej, handlowej, politycznej i organizacji pozarządowych FONAP opracowuje rozwiązania na rzecz zrównoważonego oleju (z ziaren) palmowego. Od 2013 r. jesteśmy aktywnie zaangażowani w grupę roboczą ds. derywatów, której celem jest poszerzanie wiedzy na temat substancji pochodnych. W grupie ds. projektu i praw człowieka opracowujemy projekty FONAP, a w grupie ds. komunikacji wspieramy uwrażliwienie klientów w kwestii oleju palmowego.

Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima (Fundacja Sojusz na rzecz Rozwoju i Klimatu)

Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima

Fundacja Allianz für Entwicklung und Klima ma na celu powiązanie współpracy na rzecz rozwoju z międzynarodową ochroną klimatu poprzez dobrowolną kompensację gazów cieplarnianych. Środki na finansowanie projektów rozwojowych i ochrony klimatu powinny pochodzić z państw rozwijających się i  nowo uprzemysłowionych. Nölken wspiera fundację od listopada 2021 r., zapobiega, redukuje i kompensuje emisję CO2, zobowiązuje się również do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2045 r.

Deutscher Nachhaltigkeitskodex (Niemiecki Kodeks Zasad Zrównoważonego Rozwoju)

Deutscher Nachhaltigkeitskodex

Wspieranie DNK to kolejny kamień milowy naszego zaangażowania w polityczny i gospodarczy dyskurs na temat zrównoważonego rozwoju. Od 2014 r. jako członek DNK występujemy w roli mentora i wspieramy inne przedsiębiorstwa. Dzielimy się doświadczeniami, które zdobyliśmy podczas tworzenia naszego systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem i raportowania DNK z organizacjami w naszym środowisku.

Inne stowarzyszenia i inicjatywy

Nölken czynnie działa w następujących stowarzyszeniach i inicjatywach:

  • SEPAWA (Vereinigung der Seifen-, Parfüm- und Waschmittelfachleute e.V.)
  • RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)
  • BDIH (Bundesverband der Industrie- und Handelsunternehmen für Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungsergänzungsmittel und kosmetische Mittel e.V.)
  • Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“ (platforma dla firm „Erfolgsfaktor Familie“)
  • Initiative pro Recyclingpapier (inicjatywa ds. papieru z recyklingu)
  • Initiative zur Stärkung der Region (ISR) (inicjatywa ds. wsparcia regionu)
Copyright 2022. All Rights Reserved.
Datenschutzeinstellungen

Cookie-Hinweis: Wir setzen auf unserer Website Cookies ein. Einige von ihnen sind erforderlich, während andere uns helfen unser Onlineangebot zu verbessern. Sie können alle Cookies über den Button “Alle akzeptieren” zustimmen, oder Ihre eigene Auswahl vornehmen und diese mit dem Button “Auswahl akzeptieren” speichern.

Erforderliche Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.

Komfort-Cookies ermöglichen einer Webseite sich an Informationen zu erinnern, die die Art beeinflussen, wie sich eine Webseite verhält oder aussieht, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region in der Sie sich befinden.

Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close