+49 2645 9527-0
PL

Wspólne dążenie do celu

Wspólne dążenie do zrównoważonego rozwoju

Nölken jest członkiem liczących się stowarzyszeń i uczestniczy w inicjatywach, które pośrednio lub bezpośrednio są związane z istotnymi kwestiami zrównoważonego rozwoju, dzięki czemu jego pozycja plasuje się dosyć wysoko. Wspierane stowarzyszenia i inicjatywy mają fundamentalne znaczenie dla naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój, dotyczą one przede wszystkim włóknin, higieny osobistej i kosmetyków, substancji chemicznych, oleju palmowego, ochrony klimatu i sprawozdawczości CSR.

Stowarzyszenia te reprezentują nasze interesy w dziedzinie polityki i ustawodawstwa. Zachowanie niezależności ma dla nas przy tym fundamentalne znaczenie. Ograniczamy się tylko do płacenia składek członkowskich w wymienionych organizacjach, nie przekazujemy darowizn politykom i partiom.

European Disposables and Nonwovens Association

European Disposables and Nonwovens Association (edana) to międzynarodowe stowarzyszenie producentów włóknin i produktów pochodnych. Celem stowarzyszenia jest aktywne rozpowszechnianie informacji i otwarty dialog z członkami. Bierzemy udział w opracowywaniu standardów branżowych, w szczególności w grupach roboczych ds. mokrych chusteczek (Wet Wipes), chłonnych produktów higienicznych (Absorbent Hygiene Products), gospodarki o obiegu zamkniętym dla osób i opieki zdrowotnej (Circular Economy for Personal & Healthcare), jak również zrównoważonego rozwoju w zakresie opieki osobistej i zdrowotnej (Sustainability for Personal & Healthcare). Jesteśmy zaangażowani w opracowywanie standardów branżowych, np. dotyczących oznakowań ekologicznych oraz ustawodawstwa UE w sprawie nawilżanych chusteczek z wiskozy.

Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. (Stowarzyszenie Branżowe ds. Higieny Osobistej i Detergentów)

Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V.

Jako producent środków pielęgnacyjnych i czyszczących jesteśmy członkiem stowarzyszenia  o nazwie Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V. (IKW). IKW wspiera swoich członków poprzez doradztwo i pomoc w działalności przedsiębiorczej, a tym samym promuje ich rozwój gospodarczy. Wykorzystujemy tę platformę jako pierwsze źródło informacji o krajowych i europejskich zmianach legislacyjnych w branży kosmetycznej.

Verband der Chemischen Industrie e.V. (Związek Przemysłu Chemicznego)

Verband der Chemischen Industrie e.V.

Verband der Chemischen Industrie e. V. (VCI) reprezentuje interesy branży chemicznej w dziedzinie polityki, gospodarki, nauki i mediów. Nölken wykorzystuje członkostwo w VCI, aby odpowiednio wcześnie uzyskać informacje na tematy związane z REACH, polityką energetyczną i klimatyczną, badaniami i innowacjami oraz zrównoważonym rozwojem w przemyśle chemicznym.

Forum Nachhaltiges Palmöl e.V. (Forum na rzecz zrównoważonego oleju palmowego)

Forum Nachhaltiges Palmöl e.V.

Forum Nachhaltiges Palmöl e. V. (FONAP) postawiło sobie za cel udostępnienie w 100% certyfikowanego oleju palmowego w regionie DACH. We współpracy z przedstawicielami branży przemysłowej, handlowej, politycznej i organizacji pozarządowych FONAP opracowuje rozwiązania na rzecz zrównoważonego oleju (z ziaren) palmowego. Od 2013 r. jesteśmy aktywnie zaangażowani w grupę roboczą ds. derywatów, której celem jest poszerzanie wiedzy na temat substancji pochodnych. W grupie ds. projektu i praw człowieka opracowujemy projekty FONAP, a w grupie ds. komunikacji wspieramy uwrażliwienie klientów w kwestii oleju palmowego.

Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima (Fundacja Sojusz na rzecz Rozwoju i Klimatu)

Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima

Fundacja Allianz für Entwicklung und Klima ma na celu powiązanie współpracy na rzecz rozwoju z międzynarodową ochroną klimatu poprzez dobrowolną kompensację gazów cieplarnianych. Środki na finansowanie projektów rozwojowych i ochrony klimatu powinny pochodzić z państw rozwijających się i  nowo uprzemysłowionych. Nölken wspiera fundację od listopada 2021 r., zapobiega, redukuje i kompensuje emisję CO2, zobowiązuje się również do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2045 r.

Deutscher Nachhaltigkeitskodex (Niemiecki Kodeks Zasad Zrównoważonego Rozwoju)

Deutscher Nachhaltigkeitskodex

Wspieranie DNK to kolejny kamień milowy naszego zaangażowania w polityczny i gospodarczy dyskurs na temat zrównoważonego rozwoju. Od 2014 r. jako członek DNK występujemy w roli mentora i wspieramy inne przedsiębiorstwa. Dzielimy się doświadczeniami, które zdobyliśmy podczas tworzenia naszego systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem i raportowania DNK z organizacjami w naszym środowisku.

Inne stowarzyszenia i inicjatywy

Nölken czynnie działa w następujących stowarzyszeniach i inicjatywach:

  • SEPAWA (Vereinigung der Seifen-, Parfüm- und Waschmittelfachleute e.V.)
  • RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)
  • BDIH (Bundesverband der Industrie- und Handelsunternehmen für Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungsergänzungsmittel und kosmetische Mittel e.V.)
  • Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“ (platforma dla firm „Erfolgsfaktor Familie“)
  • Initiative pro Recyclingpapier (inicjatywa ds. papieru z recyklingu)
  • Initiative zur Stärkung der Region (ISR) (inicjatywa ds. wsparcia regionu)
Copyright 2024. All Rights Reserved.
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close