+49 2645 9527-0
PL

Stale odrobinę lepsi

Nasze raporty zrównoważonego rozwoju

Od 2011 r. zrównoważony rozwój jest stałym elementem strategii naszej fimy, którego celem jest systematyczne opracowywanie i rozwijanie przez całą firmę takich tematów jak przyszła wydajność, oszczędzająca zasoby naturalne produkcja, zaangażowanie w ekologię i życie społeczne, odpowiedzialność.

Raporty zrównoważonego rozwoju są skierowane do wszystkich naszych interesariuszy – klientów, usługodawców, dostawców, organizacji pozarządowych, polityków i przedstawicieli władz, nauki, mediów, a także naszych sąsiadów, lokalnych społeczności pracowników firmy Nölken. Od 2014 r. struktura raportu zrównoważonego rozwoju jest zgodna z założeniami DNK (Deutscher Nachhaltigkeitskodex). Ponadto od 2011 r. raportujemy zgodnie z zasadami UN Global Compacts.

W 2022 r. opublikowaliśmy już jedenasty raport na temat zrównoważonego rozwoju (do pobrania w formacie PDF). Raport obejmuje okres od stycznia do grudnia 2021 r. i zawiera przegląd założeń naszej strategii zrównoważonego rozwoju, naszych celów i postępów. Informujemy o koncepcjach i środkach, które podjęliśmy, aby nasze produkty, usługi i łańcuch wartości były jeszcze bardziej zrównoważone.

Najważniejsze treści z raportu zrównoważonego rozwoju w 2022 r.

  • 11. Raport
  • Wykonanie nowej analizy istotnych tematów zrównoważonego rozwoju (dostępna od str. 11)
  • Cel: Do 2045 r. firma Nölken chce osiągnąć neutralność klimatyczną
  • Członkostwo w Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima
  • Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej (str. 31)
  • Kompensacja emisji CO2 podczas procesów produkcyjnych przy pomocy 2 projektów ochrony klimatu (od str. 25 + 31)

Kolejny raport zrównoważonego rozwoju przygotujemy w 2023 r.

Niniejszy raport obejmuje działalność i oddziaływanie firm Nölken Hygiene Products GmbH i Noelken Sp.z o.o. Granice raportowania przebiegają zasadniczo wzdłuż naszych granic produkcyjnych. Publikacja kolejnego obszernego raportu zrównoważonego rozwoju planowana jest na pierwszą połowę 2023 r.

Chcielibyśmy, aby w przyszłości nasza firma i nasze produkty były jeszcze bardziej zrównoważone. Uda nam się to tylko wtedy, gdy nawiążemy z Państwem dialog.

Zwracamy się więc z prośbą o to, abyście Państwo wyrazili swoje zdanie, krytykę lub podzielili się z nami tym, co was poruszyło. Nasza ankieta online dostępna jest tutaj. Wiadomości można przesyłać również na adres: .

Copyright 2022. All Rights Reserved.
Datenschutzeinstellungen

Cookie-Hinweis: Wir setzen auf unserer Website Cookies ein. Einige von ihnen sind erforderlich, während andere uns helfen unser Onlineangebot zu verbessern. Sie können alle Cookies über den Button “Alle akzeptieren” zustimmen, oder Ihre eigene Auswahl vornehmen und diese mit dem Button “Auswahl akzeptieren” speichern.

Erforderliche Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.

Komfort-Cookies ermöglichen einer Webseite sich an Informationen zu erinnern, die die Art beeinflussen, wie sich eine Webseite verhält oder aussieht, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region in der Sie sich befinden.

Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close