+49 2645 9527-0
PL

Stale odrobinę lepsi

Nasze raporty zrównoważonego rozwoju

Od 2011 r. zrównoważony rozwój jest stałym elementem strategii naszej fimy, którego celem jest systematyczne opracowywanie i rozwijanie przez całą firmę takich tematów jak przyszła wydajność, oszczędzająca zasoby naturalne produkcja, zaangażowanie w ekologię i życie społeczne, odpowiedzialność.

Raporty zrównoważonego rozwoju są skierowane do wszystkich naszych interesariuszy – klientów, usługodawców, dostawców, organizacji pozarządowych, polityków i przedstawicieli władz, nauki, mediów, a także naszych sąsiadów, lokalnych społeczności pracowników firmy Nölken. Od 2014 r. struktura raportu zrównoważonego rozwoju jest zgodna z założeniami DNK (Deutscher Nachhaltigkeitskodex). Ponadto od 2011 r. raportujemy zgodnie z zasadami UN Global Compacts.

W 2024 r. opublikowaliśmy już jedenasty raport nasz trzynasty zrównoważonego rozwoju (do pobrania w formacie PDF). Raport obejmuje okres od stycznia do grudnia 2023 r. i zawiera przegląd założeń naszej strategii zrównoważonego rozwoju, naszych celów i postępów. Informujemy o koncepcjach i środkach, które podjęliśmy, aby nasze produkty, usługi i łańcuch wartości były jeszcze bardziej zrównoważone.

Najważniejsze treści z raportu zrównoważonego rozwoju w 2023 r.

  • 54% włóknin posiada certyfikat zrównoważonego rozwoju
  • 100% surowców palmowych z certyfikatem zrównoważonego rozwoju
  • W drodze do raportowania ESRS - wskaźniki KPI zostały rozszerzone w bieżącym raporcie
  • 47% sprzedaży związanej z produktami z etykietami zrównoważonego rozwoju
  • 123 tony CO₂ zaoszczędzone dzięki zbiórce i recyklingowi papieru podkładowego

Kolejny raport zrównoważonego rozwoju przygotujemy w 2025 r.

Niniejszy raport obejmuje działalność i oddziaływanie firm Nölken Hygiene Products GmbH i Noelken Sp.z o.o. Granice raportowania przebiegają zasadniczo wzdłuż naszych granic produkcyjnych. Publikacja kolejnego obszernego raportu zrównoważonego rozwoju planowana jest na pierwszą połowę 2025 r.

Chcielibyśmy, aby w przyszłości nasza firma i nasze produkty były jeszcze bardziej zrównoważone. Uda nam się to tylko wtedy, gdy nawiążemy z Państwem dialog.

Zwracamy się więc z prośbą o to, abyście Państwo wyrazili swoje zdanie, krytykę lub podzielili się z nami tym, co was poruszyło. Nasza ankieta online dostępna jest tutaj. Wiadomości można przesyłać również na adres: .

Copyright 2024. All Rights Reserved.
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close