+49 2645 9527-0
PL

Nasze obszary zainteresowań

Skupiamy się na tym, co najważniejsze

Analiza priorytetów wymaga odpowiedzi na pytania: Jakie kwestie zrównoważonego rozwoju mają szczególne znaczenie dla naszego długoterminowego sukcesu biznesowego oraz w jakich obszarach możemy przyczynić się do zrównoważonego rozwoju?

Zespół ds. zrównoważonego rozwoju przeprowadził wraz z kadrą kierowniczą i specjalistami z różnych działów obszerną, wewnętrzną analizę priorytetów.  

Z jednej strony staraliśmy się znaleźć odpowiedź na pytanie, które kwestie zrównoważonego rozwoju mają obecnie i mogą mieć w przyszłości wpływ na naszą działalność (outside-in), a z drugiej strony, jak nasza działalność biznesowa wpływa na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem (inside-out).

Fokusfeld Produkte.

Produkty

Produkcja wysokiej jakości zrównoważonych produktów do pielęgnacji.

Więcej
Fokusfeld Umwelt.

Środowisko

Odpowiedzialność za nasze środowisko.

Więcej
Fokusfeld Mensch.

Człowiek

Odpowiedzialny partner dla wszystkich, którzy zetkną się z nami.  

Więcej
Copyright 2023. All Rights Reserved.
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close