+49 2645 9527-0
PL

Nasze obszary zainsteresowań

Człowiek

Czujemy się zobowiązani do tego, aby być niezawodnym, godnym zaufania i nie mającym nic do ukrycia partnerem dla wszystkich, którzy zetkną się z nami poprzez pracę, projekty lub produkty. Prowadząc naszą firmę, staramy się kierować zasadami etyki, pamiętamy o poszanowaniu międzynarodowych praw człowieka oraz regulacji w sprawie pracy w obszarze naszych wpływów. Tego samego żądamy od naszych dostawców.

W naszej firmie oferujemy ludziom uczciwe warunki zatrudnienia, przestrzegamy obowiązujących norm pracy oraz wspieramy pracowników, stsosując środki bezpieczeństwa pracy i organizując turnusy zdrowotne. Ze względu na niedobór wykwalifikowanych pracowników w naszych lokalnych oddziałach, podczas rekrutacji istnieje poważna uzasadniona obawa, że nie znajdziemy wystarczającej wielu chętnych z niezbędnymi kwalifikacjami. Nasza działalność operacyjna narażona jest na ryzyko w obszarze bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, dotyczy to w szczególności absencji pracowników w związku z pandemią COVID 19. Staramy się minimalizować to ryzyko poprzez rozbudowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w którym opracowaliśmy środki organizacyjne i proceduralne.

Firma rodzinna od dwóch pokoleń

W drugim pokoleniu rodzinną firmą kierują Ulrich Daniel Nölken i Ernst Markus Nölken.

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

Mamy na względzie indywidualne potrzeby naszych pracowników.

Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw

Nölken oferuje uczciwe warunki zatrudnienia i przestrzega praw pracowników w całym łańcuchu dostaw.

Copyright 2022. All Rights Reserved.
Datenschutzeinstellungen

Cookie-Hinweis: Wir setzen auf unserer Website Cookies ein. Einige von ihnen sind erforderlich, während andere uns helfen unser Onlineangebot zu verbessern. Sie können alle Cookies über den Button “Alle akzeptieren” zustimmen, oder Ihre eigene Auswahl vornehmen und diese mit dem Button “Auswahl akzeptieren” speichern.

Erforderliche Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.

Komfort-Cookies ermöglichen einer Webseite sich an Informationen zu erinnern, die die Art beeinflussen, wie sich eine Webseite verhält oder aussieht, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region in der Sie sich befinden.

Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close