+49 2645 9527-0
PL

Nasze obszary zainsteresowań

Człowiek

Czujemy się zobowiązani do tego, aby być niezawodnym, godnym zaufania i nie mającym nic do ukrycia partnerem dla wszystkich, którzy zetkną się z nami poprzez pracę, projekty lub produkty. Prowadząc naszą firmę, staramy się kierować zasadami etyki, pamiętamy o poszanowaniu międzynarodowych praw człowieka oraz regulacji w sprawie pracy w obszarze naszych wpływów. Tego samego żądamy od naszych dostawców.

W naszej firmie oferujemy ludziom uczciwe warunki zatrudnienia, przestrzegamy obowiązujących norm pracy oraz wspieramy pracowników, stsosując środki bezpieczeństwa pracy i organizując turnusy zdrowotne. Ze względu na niedobór wykwalifikowanych pracowników w naszych lokalnych oddziałach, podczas rekrutacji istnieje poważna uzasadniona obawa, że nie znajdziemy wystarczającej wielu chętnych z niezbędnymi kwalifikacjami. Nasza działalność operacyjna narażona jest na ryzyko w obszarze bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, dotyczy to w szczególności absencji pracowników w związku z pandemią COVID 19. Staramy się minimalizować to ryzyko poprzez rozbudowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w którym opracowaliśmy środki organizacyjne i proceduralne.

Firma rodzinna od dwóch pokoleń

W drugim pokoleniu rodzinną firmą kierują Ulrich Daniel Nölken i Ernst Markus Nölken.

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

Mamy na względzie indywidualne potrzeby naszych pracowników.

Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw

Nölken oferuje uczciwe warunki zatrudnienia i przestrzega praw pracowników w całym łańcuchu dostaw.

Copyright 2024. All Rights Reserved.
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close