+49 2645 9527-0
PL

Polityka zrównoważonego rozwoju

Jesteśmy odpowiedzialni

Angażujemy się w zrównoważony rozwój, który łączy cele gospodarcze ze społecznie i ekologicznie odpowiedzialnym działaniem. W ten sposób możemy wspólnie tworzyć lepszy świat, mądrzej wykorzystując zasoby przy jednoczesnym zachowaniu stabilności w społeczeństwie. Dla nas człowiek zawsze stoi na pierwszym miejscu.

Dla Nölken Hygiene Products zorientowanie na przyszłość oznacza umiętność rozpoznania już dzisiaj przemian i trendów, które dotyczą środowiska, społeczeństwa i gospodarki, a także dostosowanie do nich naszego sposobu zarządzania.

Świadomie i odpowiedzialnie kierując naszą firmą, a także chroniąc interesy osób z nami współpracujących, budujemy zaufanie, a tym samym podstawę długoterminowego sukcesu naszej firmy. Sukces ekonomiczny możemy osiągnąć tylko wtedy, gdy weźmiemy odpowiedzialność za ludzi i środowisko. Z kolei nasz sukces ekonomiczny warunkuje stworzenie czegoś dobrego, zarówno dla społeczeństwa, jak i dla środowiska.

Obszary naszych zainteresowań

W Nölken jesteśmy świadomi znaczenia zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego zarządzania firmą. Staramy się kontrolować nasze działania we wszystkich obszarach, a w szczególności na trzech najważniejszych z nich: Produkty, środowisko i ludzie.

Więcej informacji na temat obszarów naszych zainteresowań dostępnych jest tutaj  >>

zrownowazony-rozwoj/ukierunkowanie/produkty

Obszar: Produkty

Produkcja wysokiej jakości zrównoważonych produktów do pielęgnacji.

zrownowazony-rozwoj/ukierunkowanie/srodowisko

Obszar: Środowisko

Odpowiedzialność za nasze środowisko.

zrownowazony-rozwoj/ukierunkowanie/czlowiek

Obszar: Ludzie.

Odpowiedzialny partner dla wszystkich, którzy zetkną się z nami.  

Cele zrównoważonego rozwoju

Sustainable Development Goals

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy Nölken obejmuje cele zarówno krótkoterminowe, zaplanowane na rok, jak i długoterminowe, które zamierzamy osiągnąć do 2030 r. i które są na bieżąco ustalane.

Cele dotyczą trzech obszarów działania: produktów, środowiska i ludzi, przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (SDGs = Sustainable Development Goals).

Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz założenia United Nations Global Compacts (UNGC) stanowią fundament naszej strategii zrównoważonego rozwoju.

Więcej >>

Nachhaltigkeits-News

052022
| News

Nölken Donates Hygiene Products for Refugees from Ukraine

Nölken Hygiene Products supports aid projects for those affected by the Ukraine conflict

052022
| News

Living responsibility - Nölken Hygiene Products is a supporter of the Alliance for Development and Climate

Nölken Hygiene Products GmbH has been supporting the Alliance for Development and Climate since November 2021. The company is thus taking a further step towards fulfilling its responsibility in the fight against climate change

072021
| News

A touch of normality - NOELKEN GROUP successfully showcases at the Arab Health trade fair

After months of no face-to-face events, companies in the fields of health and medicine were once again able to attend and showcase to an interested specialist audience from June 21st to 24th, 2021. The NOELKEN GROUP draws a positive conclusion from the Arab Health event.

072021
| News

NÖLKEN confirms climate-neutral orientation with further climate protection projects

“It is important to us to make a visible contribution to climate protection. We want to give our customers a good feeling and a clear orientation. With us, they have the right partner at their side,” explains CEO Markus Nölken.

Copyright 2023. All Rights Reserved.
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close