+49 2645 9527-0
PL

Polityka zrównoważonego rozwoju

Jesteśmy odpowiedzialni

Angażujemy się w zrównoważony rozwój, który łączy cele gospodarcze ze społecznie i ekologicznie odpowiedzialnym działaniem. W ten sposób możemy wspólnie tworzyć lepszy świat, mądrzej wykorzystując zasoby przy jednoczesnym zachowaniu stabilności w społeczeństwie. Dla nas człowiek zawsze stoi na pierwszym miejscu.

Dla Nölken Hygiene Products zorientowanie na przyszłość oznacza umiętność rozpoznania już dzisiaj przemian i trendów, które dotyczą środowiska, społeczeństwa i gospodarki, a także dostosowanie do nich naszego sposobu zarządzania.

Świadomie i odpowiedzialnie kierując naszą firmą, a także chroniąc interesy osób z nami współpracujących, budujemy zaufanie, a tym samym podstawę długoterminowego sukcesu naszej firmy. Sukces ekonomiczny możemy osiągnąć tylko wtedy, gdy weźmiemy odpowiedzialność za ludzi i środowisko. Z kolei nasz sukces ekonomiczny warunkuje stworzenie czegoś dobrego, zarówno dla społeczeństwa, jak i dla środowiska.

Obszary naszych zainteresowań

W Nölken jesteśmy świadomi znaczenia zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego zarządzania firmą. Staramy się kontrolować nasze działania we wszystkich obszarach, a w szczególności na trzech najważniejszych z nich: Produkty, środowisko i ludzie.

Więcej informacji na temat obszarów naszych zainteresowań dostępnych jest tutaj  >>

zrownowazony-rozwoj/ukierunkowanie/produkty

Obszar: Produkty

Produkcja wysokiej jakości zrównoważonych produktów do pielęgnacji.

zrownowazony-rozwoj/ukierunkowanie/srodowisko

Obszar: Środowisko

Odpowiedzialność za nasze środowisko.

zrownowazony-rozwoj/ukierunkowanie/czlowiek

Obszar: Ludzie.

Odpowiedzialny partner dla wszystkich, którzy zetkną się z nami.  

Cele zrównoważonego rozwoju

Sustainable Development Goals

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy Nölken obejmuje cele zarówno krótkoterminowe, zaplanowane na rok, jak i długoterminowe, które zamierzamy osiągnąć do 2030 r. i które są na bieżąco ustalane.

Cele dotyczą trzech obszarów działania: produktów, środowiska i ludzi, przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (SDGs = Sustainable Development Goals).

Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz założenia United Nations Global Compacts (UNGC) stanowią fundament naszej strategii zrównoważonego rozwoju.

Więcej >>

Nachhaltigkeits-News

072021
| News

A touch of normality - NOELKEN GROUP successfully showcases at the Arab Health trade fair

After months of no face-to-face events, companies in the fields of health and medicine were once again able to attend and showcase to an interested specialist audience from June 21st to 24th, 2021. The NOELKEN GROUP draws a positive conclusion from the Arab Health event.

072021
| News

NÖLKEN confirms climate-neutral orientation with further climate protection projects

“It is important to us to make a visible contribution to climate protection. We want to give our customers a good feeling and a clear orientation. With us, they have the right partner at their side,” explains CEO Markus Nölken.

Copyright 2022. All Rights Reserved.
Datenschutzeinstellungen

Cookie-Hinweis: Wir setzen auf unserer Website Cookies ein. Einige von ihnen sind erforderlich, während andere uns helfen unser Onlineangebot zu verbessern. Sie können alle Cookies über den Button “Alle akzeptieren” zustimmen, oder Ihre eigene Auswahl vornehmen und diese mit dem Button “Auswahl akzeptieren” speichern.

Erforderliche Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.

Komfort-Cookies ermöglichen einer Webseite sich an Informationen zu erinnern, die die Art beeinflussen, wie sich eine Webseite verhält oder aussieht, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region in der Sie sich befinden.

Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close