+49 2645 9527-0
PL

Polityka zrównoważonego rozwoju

Jesteśmy odpowiedzialni

Angażujemy się w zrównoważony rozwój, który łączy cele gospodarcze ze społecznie i ekologicznie odpowiedzialnym działaniem. W ten sposób możemy wspólnie tworzyć lepszy świat, mądrzej wykorzystując zasoby przy jednoczesnym zachowaniu stabilności w społeczeństwie. Dla nas człowiek zawsze stoi na pierwszym miejscu.

Dla Nölken Hygiene Products zorientowanie na przyszłość oznacza umiętność rozpoznania już dzisiaj przemian i trendów, które dotyczą środowiska, społeczeństwa i gospodarki, a także dostosowanie do nich naszego sposobu zarządzania.

Świadomie i odpowiedzialnie kierując naszą firmą, a także chroniąc interesy osób z nami współpracujących, budujemy zaufanie, a tym samym podstawę długoterminowego sukcesu naszej firmy. Sukces ekonomiczny możemy osiągnąć tylko wtedy, gdy weźmiemy odpowiedzialność za ludzi i środowisko. Z kolei nasz sukces ekonomiczny warunkuje stworzenie czegoś dobrego, zarówno dla społeczeństwa, jak i dla środowiska.

Obszary naszych zainteresowań

W Nölken jesteśmy świadomi znaczenia zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego zarządzania firmą. Staramy się kontrolować nasze działania we wszystkich obszarach, a w szczególności na trzech najważniejszych z nich: Produkty, środowisko i ludzie.

Więcej informacji na temat obszarów naszych zainteresowań dostępnych jest tutaj  >>

zrownowazony-rozwoj/ukierunkowanie/produkty

Obszar: Produkty

Produkcja wysokiej jakości zrównoważonych produktów do pielęgnacji.

zrownowazony-rozwoj/ukierunkowanie/srodowisko

Obszar: Środowisko

Odpowiedzialność za nasze środowisko.

zrownowazony-rozwoj/ukierunkowanie/czlowiek

Obszar: Ludzie.

Odpowiedzialny partner dla wszystkich, którzy zetkną się z nami.  

Cele zrównoważonego rozwoju

Sustainable Development Goals

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy Nölken obejmuje cele zarówno krótkoterminowe, zaplanowane na rok, jak i długoterminowe, które zamierzamy osiągnąć do 2030 r. i które są na bieżąco ustalane.

Cele dotyczą trzech obszarów działania: produktów, środowiska i ludzi, przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (SDGs = Sustainable Development Goals).

Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz założenia United Nations Global Compacts (UNGC) stanowią fundament naszej strategii zrównoważonego rozwoju.

Więcej >>

Nachhaltigkeits-News

052023
042023
| News

Nölken publishes its twelfth sustainability report for its anniversary year

Nölken has once again demonstrated its commitment to sustainability with the publication of its 2022 Sustainability Report. The Windhagen-based company celebrated its 40th anniversary in the reporting year and shows that sustainable practices are an essential part of its success.

Copyright 2024. All Rights Reserved.
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close